Zdravá kancelář

Jak správně sedět, na klávesy ťukat a potom se protáhnout? Kdo to ví? Tenhle zábavný workshop pro kancelářské pracanty, na to za 120 minut odpoví.

Víme, jak na zdravou kancelář a v ní spokojené myšky

„Interaktivní, zábavný a užitečný.“ Tak pějí chválu na tento workshop ti, jimiž už prošel doslova pod rukama.

Na úvodní (a krátkou) teoretickou část, ve které se věnujeme vzniku zdravotních problému a bolestem pohybového aparátu, navazujeme částí ryze praktickou. V ní se účastnící učí aktivnímu sedu za pracovním stolem. S pomocí myo-fasciálních pomůcek, jako míčky a minirollery, uvolňujeme napětí z přetížených horních končetin, ramen a šíje. Nechybí ale i nácvik využití alternativních rehabilitačních pomůcek našich předků, jako válečky, tenisáky, krabice od bot či láhve na vodu.

V další části zvané office gymnastika procházíme cviky a pohyby  zaměřené na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému páteře a také na relaxaci a strečink skupin svalů nejčastěji přetížených a zkrácených. Opět vše doplňujeme o využití profesionálních uvolňujících pomůcek.

V poslední části workshopu se účastníci učí jednoduchému a biomechanicky výhodnému pohybu mimo své pracovní místo – jedná se například o zvedání těžkých věcí, efektivní chůzi na toaletu, správnému podřepu či pokleku při kramaření ve skříňkách.

Délka workshopu je 120 minut. A aby byl workshop skutečně zážitkový, doporučujeme jej pro maximálně 12 účastníků. Každý účastník obdrží návodný manuál s praktickými radami a návrhem na cvičení.

Go top